1. Jeg samtykker hermed til, at Vejlebo & Larsen ApS må bruge min oplyste e-mail og mobilnummer til at sende mig e-mails, sms og mms med:
 • Nyhedsbreve med tilpassede annoncer, herunder annoncer fra Vejlebo & Larsen ApS’s leverandører.
 • Tilbud på nye og brugte biler.
 • Tilbud på reservedele og tilbehør til min bil.
 • Tibud på services til min bil, herunder vask og pleje, rustbeskyttelse og synsforberedelse.
 • Tilbud på leasing, finansiering, forsikring, vejhjælp, medlemskaber og lignende som Vejlebo & Larsen ApS formidler.
 • Påmindelser om værkstedsbesøg.
 • Informationer om planlagte arrangementer, herunder åbent hus og messer, hvor Vejlebo & Larsen ApS deltager.
 • Alle former for servicemeddelelser, herunder påmindelse om tid for dækskifte, obligatoriske serviceeftersyn, sæsoneftersyn og lovpligtige syn.

Hvis Vejlebo & Larsen ApS driver forretning fra flere udsalgssteder i forskellige juridiske enheder, så omfatter mit samtykke alle enheder, der er ejet af eller koncernforbundet med Vejlebo & Larsen ApS.

—oooOooo—

Jeg er gjort bekendt med, at Vejlebo & Larsen ApS’s IT-leverandør Biltorvet A/S, cvr-nr. 34576289, driver den database, hvori mine informationer opsamles og opbevares.

Jeg er gjort bekendt med, at Vejlebo & Larsen ApS og Biltorvet A/S indsamler en lang række data om min bil/min bilmodel, herunder men ikke udelukkende stamdata på bilen, informationer fra bilens IT-systemer, informationer fra salg og servicering af bilen, informationer om forsikring, informationer fra syn og informationer om ejere og brugere.

Jeg er også bekendt med, at Vejlebo & Larsen ApS / Biltorvet A/S via tredjeparts cookies indsamler standard http informationer om de enheder jeg bruger til at åbne e-mails og sms/mms samt informationer om disse enheders brugeradfærd.

På den baggrund samtykker jeg til,

 1. at Vejlebo & Larsen ApS / Biltorvet A/S må knytte disse indsamlede informationer til min profil, og at disse informationer dermed bliver personhenførbare og omfattet af persondatalovens beskyttelsesregler.
 2. at Vejlebo & Larsen ApS / Biltorvet A/S må anvende de indsamlede informationer til at målrette annoncer, tilbud og andre informationer til mig.
 3. at Vejlebo & Larsen ApS / Biltorvet A/S må registrere de indsamlede informationer om min bil (ikke mig) under min e-mail/mit mobilnummer og stille disse data til rådighed for en eventuel sælger (ikke køber) af min bil/ny ejer/bruger af min bil.

—oooOooo—

For opbevaring af mine informationer gælder persondataloven og Vejlebo & Larsen ApS / Biltorvet A/S’ persondatapolitik.

Jeg er bekendt med, at jeg altid kan få indsigt i de oplysninger som Vejlebo & Larsen ApS / Biltorvet A/S opbevarer om mig og min bil ved at rette direkte henvendelse til den pågældende part. Jeg er også bekendt med at jeg kan kræve fejl i mine informationer rettet og slettet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid uden omkostninger for mig, kan kalde mit ovenstående samtykke tilbage, herunder delvist.

Hvis jeg tilbagekalder mit samtykke, kan min e-mail/mobilnummer ikke længere anvendes til at sende mig ovenstående salgsinformationer og servicemeddelelser.

Hvis jeg skifter e-mail/mobilnummer må Vejlebo & Larsen ApS / Biltorvet A/S gerne skrive/ringe til mig for at få oplyst min nye e-mail/mobilnummer. Biltorvet A/S må også gerne kontakte mig på e-mail/mobilnummer, for at få samtykke til at bruge andre kommunikationsmåder, som opstår i fremtiden.

Hvis jeg senere vælger at tilmelde mig tjenester udbudt af Vejlebo & Larsen ApS / Biltorvet A/S via de sociale medier, så gælder dette samtykke også for informationer, der modtages som følge af min tilmelding.