Ekstern Whistleblowerportalen

Vejlebo & Larsen ApS Whistleblowerportal er udtryk for åbenhed og ansvarlighed og skal ses som et supplement til den interne dialog i Vejlebo & Larsen ApS.

Whistleblowerportalen har til formål at sikre en anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler. Whistleblowerportalen sikrer, at alle indberetninger behandles fortroligt og under sikre rammer.

Du kan bruge Whistleblowerportalen til at indberette uregelmæssigheder, uetisk adfærd, overtrædelse af lovgivningen eller begrundet mistanke herom. Du kan ligeledes indberette overtrædelser af interne retningslinjer.

Du kan for eksempel indberette:

Økonomisk kriminalitet (underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
Fysisk vold eller seksuelle krænkelser
Brud på arbejdssikkerheden
Trusler mod miljø sundhed og sikkerhed

Når du indberetter via Whistleblowerportalen, kan du være tryg ved at vide, at alle sager screenes og behandles af Lund Elmer Sandager Advokater. Lund Elmer Sandager er uvildige og har erfaring med håndtering af whistleblowerordninger.

Få flere oplysninger på Lund Elmer Sandager Advokaters hjemmeside ved at klikke nedenfor.

Indberet anonymt uregelmæssigheder